ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Riņķa līnijas pieskare Riņķa līnijas pieskare.
2. Ievilkta riņķa līnija Ievilkta riņķa līnija.
3. Praktiskā satura uzdevums. Pieskare Riņķa līnijas pieskare praktiskos kontekstos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņi riņķī 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pēc attēla nosauc rādiusu, diametru, hordas un pieskares.
2. Vienādsānu trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrast vienādsānu trijstūra leņķus, ja dots loka lielums grādos.
3. Pieskare pie riņķa līnijas I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sakarības starp riņķa līnijas rādiusu un pieskares nogriezni.
4. Pieskare pie riņķa līnijas II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot pieskares īpašības, izveidot vienādojumu, noteikt nezināma lielumu.
5. Taisnleņķa trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt apvilktās riņķa līnijas rādiusu un trijstūra laukumu.
6. Telekomunikāciju tornis 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Noteikt attālumu starp torņa virsotni un uztvērējantēnu.
7. Regulārs trijstūris. Apvilktas riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt rādiusu, ja zināma trijstūra mala.
8. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt trijstūra malu, ja zināms rādiuss.
9. Trijstūris ievilkts riņķa līnijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Taisnleņķa trijstūris.
10. Trijstūrī ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt nezināmos leņķus, ja trijstūrī ievilkta riņķa līnija
11. Taisnleņķa trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķināt leņķus, kas veidojas taisnleņķa trijstūrī ievilktā riņķī.
12. Ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķināt trijstūra leņķus, ja trijstūrī ievilkta riņķa līnija sadalās noteiktos lokos.
13. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķināt trijstūra elementus, ja trijstūrī ievilkta riņķa līnija.
14. Regulāram trijstūrim apvilkta riņķa laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt riņķa laukumu.
15. Regulārā trijstūrī ievilkta riņķa laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķini ievilktā riņķa laukumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pastaigu celiņu projekts Citi augsta 5 p. Risinājumā pielieto pieskares īpašības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieskare un regulārs trijstūris 00:15:00 vidēja 5 p. Prot pielietot pieskares, rādiusa un hordas jēdzienus. Pielieto zināšanas par regulāriem trijstrūriem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieskare 00:20:00 vidēja 7 p. Aprēķiņāt ar pieskari saistītos elementus.