4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
YCUZD_221130_4737_figura_7.svg
 
Mūsdienās plaši tiek pielietoti satelīti. Katram satelītam ir sava kustības orbīta un augstums virs Zemes. Satelīta \(X\) augstums virs Zemes virsmas ir \(800\) \(km\). Zemes rādiuss ir \(6360\) \(km\). Reģions, kur tagad atrodas satelīts, atrodas starp punktiem \(A\) un \(C\).
Aprēķini attālumu no satelīta \(X\) līdz uztveršanas punktiem \(A\) un \(C\)\( \)!
Rezultātu noapaļo līdz 2 cipariem aiz komata!
 
Risinājums:
1. Veidojam atbilstošu skicējumu uzdevumu nosacījumiem.
 
YCUZD_221130_4737_figura_8.svg
 
2. Attālums OX=6360+800=7160(km)
 
3. \(AX\) un \(CX\) ir pieskares pie riņķa līnijas, tātad ΔOAX=ΔOCX un ir taisnleņķa trijstūri.
 
 
4. Trijstūrī \(OAX\) pēc Pitagora teorēmas var aprēķināt attālumu \(AX\):
 
AX2=OX2OA2AX=OX2OA2AX=7160263602AX=5126560040449600AX=10816000AX=3288,7687665...3288,77(km)