"Caur doto punktu plaknē var novilkt tikai vienu taisni, kas perpendikulāra dotajai taisnei."
Veidojot atbilstošu zīmējumu, pastāv divi gadījumi.
 
1. Dotais punkts atrodas uz taisnes.
 
111.svg
 
CABmAB 
Caur punktu \(C\) uzzīmē dotajai taisnei \(AB\) perpendikulāru taisni \(m\).
 
2. Dotais punkts neatrodas uz taisnes (atrodas ārpus taisnes).
 
222.svg
 
DABmAB 
Caur punktu \(D\) uzzīmē dotajai taisnei \(AB\) perpendikulāru taisni m.
Perpendikula garums ir īsākais attālums starp punktu \(D\) un jebkuru citu taisnes \(AB\) punktu.
Svarīgi!
Perpendikuls no punkta pret taisni ir īsākais nogrieznis, kas savieno punktu ar taisni.