No laukuma definīcijas izriet, ka laukums nav atkarīgs ne no figūras atrašanās vietas plaknē, ne arī no tā, kā šo figūru sadala daļās, tāpēc spēkā ir šādas laukuma īpašības:
1. Katrai noslēgtai plaknes figūrai ir laukums, ko izsaka ar pozitīvu skaitli.
2. Ja figūras ir vienādas, tad vienādi ir arī to laukumi.
3. Ja figūra sadalīta daļās, tad visas figūras laukums ir vienāds ar tās atsevišķo daļu laukumu summu.
 
Figūru laukumus ne vienmēr var izmērīt, izmantojot vienības kvadrātu tīklu. Praktiski figūrām laukumu mēra netieši, t.i., izmērot dažus figūras nogriežņus vai leņķus, laukumu aprēķina, lietojot atbilstošas formulas.
  
Taisnstūra laukums ir vienāds ar tā malu garumu reizinājumu:
 
14.svg
 
Kvadrāta laukums ir vienāds ar tā malas garuma kvadrātu:
 
12.svg
Divas plaknes figūras sauc par vienlielām, ja tās aizņem vienādu plaknes daļu.
Divas plaknes figūras sauc par vienādām, ja tās var uzlikt vienu uz otras tā, ka abas figūras sakrīt.
Figūru īpašības:
1. Ja divas figūras ir vienādas, tad tās ir arī vienlielas.
2. Ja divas figūras ir vienlielas, tad tās var arī nebūt vienādas.