Lai raksturotu figūru laukumu, lieto laukuma vienības.
 
Lai pārveidotu laukuma vienības, ir labi jāzina garuma vienību sakarības:
\(1\ cm=10\ mm\)
\(1\ dm=10\ cm=100\ mm\)
\(1\ m=10\ dm=100\ cm=1000\ mm\)
Svarīgi!
Skolēni bieži kļūdās, domājot, ja \(1\ cm=10\ mm\), tad \(1\) kvadrātcentimetrs ir \(10\) kvadrātmilimetri. Bet tā nav!
7.svg
 
Laukuma vienību iegūst, vienu vienības kvadrāta malu reizinot ar otru malu:
1cm2=10mm10mm=100mm2
 
Izpēti, kā pāriet no vienām laukuma vienībām uz citām!
 
1km2=1000m1000m=1000000m21dm2=0,1m0,1m=0,01m21cm2=0,01m0,01m=0,0001m21mm2=0,001m0,001m=0,000001m2
 
3.svg