Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Laukums Laukums
2. Laukuma mēru pārveidojumi Laukuma vienības
3. Laukuma īpašības. Vienlielas figūras Laukuma īpašības. Vienlielas figūras

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Figūras laukums 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka figūras laukumu, izmantojot rūtiņu tīklu
2. Garuma mēru pārveidojumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārveido uz mazākām garuma un laukuma mērvienībām
3. Garuma un laukuma mēru pārveidojumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārveido uz mazākām garuma un laukuma mērvienībām
4. Mērvienību pārveidošana (ha, dm) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārveido uz mazākām laukuma un garuma mērvienībām
5. Kvadrātmetri un kvadrātdecimetri 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Izsaka sīkākās laukuma vienībās un lielākās laukuma vienībās
6. Pāreja uz lielākām laukuma vienībām 2. izziņas līmenis zema 2p. Pārveido uz lielākām laukuma vienībām
7. Taisnstūra platuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina taisnstūra platumu, ja dots laukums un garums
8. Taisnstūra laukums un perimetrs 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķina taisnstūra laukumu/perimetru
9. Apgalvojumi par vienlielām figūrām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē apgalvojumus par vienlielām figūrām
10. Uzdevums par flīzīšu laukumiem 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nosaka flīzīšu skaitu uz grīdas
11. Laukuma noklāšana ar tapetēm 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka tapešu ruļļu skaitu
12. Linoleja izmaksu noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka izmaksas linolejam
13. Trijstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina trijstūra laukumu, ja zīmējumā dota mala un augstums
14. Trijstūra augstuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina trijstūra augstumu, ja dota mala un laukums
15. Trijstūra augstuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina trijstūra augstumu, pirms tam aprēķinot tā laukumu
16. Trijstūra laukuma atkarība no augstuma un pamata izmaiņām 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka, kā mainās trijstūra laukums pēc augstuma un pamata izmaiņām
17. Trijstūra elementu aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina trijstūra elementus, izmantojot laukuma formulas

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrāta laukums (2014) Citi zema 1p. Aprēķina kvadrāta laukumu (2014)
2. Laukuma vienības (2005) Citi vidēja 1p. Veic darbības ar laukuma vienībām (2005)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērvienību pārveidošana (mm, kvadrātdecimetri) Citi vidēja 2p. Pārveido uz lielākām laukuma un garuma mērvienībām
2. Taisnstūra laukums Citi zema 2p. Aprēķina taisnstūra laukumu, vispirms pārejot uz vienādām mērvienībām
3. Kvadrāta laukums un perimetrs Citi vidēja 6p. Aprēķina divus kvadrāta lielumus, ja dots viens no lielumiem - mala, laukums vai perimetrs
4. Pareizais apgalvojums par vienlielām figūrām Citi vidēja 1p. Novērtē apgalvojumus par vienlielām figūrām

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laukuma mērvienību pārveidojumi 00:30:00 vidēja 12p. Veic laukuma mērvienību pārveidojumus
2. Vienlielas figūras 00:15:00 vidēja 2p. Novērtē apgalvojumus par vienlielām figūrām
3. Trijstūra laukums 00:30:00 vidēja 11p. Aprēķina trijstūra elementus, izmantojot laukumu

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrāta, taisnstūra laukums 00:25:00 vidēja 17p. Veic taisnstūra, kvadrāta elementu aprēķinus, izmantojot laukumu
2. Praktiska satura uzdevumi par laukumiem 00:30:00 vidēja 11p. Risina praktiska satura uzdevumus par laukumiem