Cilindra izklājums ir taisnstūris ar 2 riņķiem. Riņķi ir cilindra pamati, taisnstūris ir sānu virsma.
 
lab1cil.svg
 
Cilindra sānu virsmas izklājums ir taisnstūris.
 
5 (9).svg
 
Taisnstūra viena mala ir cilindra augstums AB=H.
Taisnstūra otra mala ir cilindra pamata riņķa līnijas garums AD=2πR.
 
Cilindra virsmas laukumu veido cilindra sānu virsma un divi pamati.
 
4 (9).svg
 
Cilindra sānu virsmas laukums ir Ssānu=2πRH, kur R ir cilindra rādiuss, H ir cilindra augstums.
 
Cilindra pamati ir riņķi, kuru laukumu aprēķina pēc formulas: Sriņķim=πR2. Ievēro, ka rēķina tikai 1 pamata laukumu!
 
Tā kā pamati ir divi, cilindra pilnas virsmas laukums ir
Spilna=2Spamatam+Ssānu=2πR2+2πRH.