9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Skaitliskas izteiksmes
Ar matemātikas simboliem (skaitļiem, darbības zīmēm, u.tml.) uzrakstītu matemātisku apgalvojumu sauc par matemātisku izteiksmi.
Skolas matemātikas kursā aplūko vienkāršākās matemātiskās izteiksmes.
Piemēram, \(-33,9x\); 1778; 7z:9 u.tml.
 
Aplūkosim uzdevumu:
Tūristu autobuss 5 stundas brauc pa lielceļu ar ātrumu 86 \(km/h\) un 1 stundas pa pilsētu ar ātrumu \(50\) \(km/h\). Cik kilometru veicis tūristu autobuss.
 
Lai atrisinātu uzdevumu, jāsastāda skaitliska izteiksme:
865+501=480km
Matemātisku izteiksmi, kuras pierakstā izmantoti tikai skaitļi, sauc par skaitlisku izteiksmi
Skaitli, kuru iegūst, ja skaitliskā izteiksmē noteiktā secībā izpilda norādītās darbības, sauc par skaitliskās izteiksmes vērtību.
Atsauce:
France, I., Lāce, G., Pickaine, L., Miķelsone, A. (2007) Matemātika 7.klasei, Lielvārds