Skaitliskas sakarības
Sakarība ir skaitliska, ja gan definīcijas kopas, gan vērtību kopas elementi ir skaitliski lielumi.
Sakarības var aprakstīt ar vārdiem (vārdiski). Taču sakarību vieglāk izprast, ja attēlošanai izmanto bultiņas, formulu, tabulu, grafiku vai skaitļu pārus.
 
Kā vienu un to pašu sakarību var attēlot dažādos veidos?
  
1. Ar vārdiem            
Katram vienciparu skaitlim tiek piekārtots pretējais skaitlis.
  
2. Ar formulu            
\(y = - x\) , kur (\(x = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\))
  
3. Ar bultiņām            
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
 
 
4. Ar tabulu
Cipars
\(0\)
\(1\)
\(2\)
\(3\)
\(4\)
\(5\)
\(6\)
\(7\)
\(8\)
\(9\)
Pretējais skaitlis
\(0\)
\(-1\)
\(-2\)
\(-3\)
\(-4\)
\(-5\)
\(-6\)
\(-7\)
\(-8\)
\(-9\)
  
5. Ar grafiku
 
7_3_1_5.svg
  
6. Ar skaitļu pāriem
\((0; 0), (1; -1), (2; -2), (3; -3), (4; -4), (5; -5), (6; -6), (7; -7), (8; -8), (9; -9)\)