9p.

Tēmā "Funkcija, ar to saistītie jēdzieni. Lineāra funkcija" pieejami 5 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.