Teorija

Uzdevumi

1. Galīgu kopu apvienojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Galīgu kopu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Apakškopas noteikšana (izmantojot skaitļu kopas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Divu intervālu šķēluma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Divu intervālu apvienojuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Galīgu kopu šķēlums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Galīgu kopu apvienojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Galīgu kopu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Apakškopas noteikšana (skaitļu kopas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kopu teorijas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli