20.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Kopu simboli

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kopas elementi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Apakškopas noteikšana (izmantojot skaitļu kopas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kopa un apakškopa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Apgalvojumi par kopām

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Galīgu kopu apvienojums (skaitļu kopas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Galīgu kopu apvienojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Galīgu kopu šķēlums (skaitļu kopas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kopas jēdziens, simboli, elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem