Lai daļas saskaitītu vai atņemtu, tām vispirms vienādo saucējus, tad tās saskaita un atņem kā daļas ar vienādiem saucējiem.
Atkārto saucēju vienādošanu:
  • šeit - saucējiem nav kopīgu dalītāju (kāds no tiem, vai abi var būt pirmskaitļi),
  • šeit - viens saucējs satur otru kā reizinātāju,
  • šeit - meklējot kopīgos dalāmos.
Saucējus nepieciešams vienādot, lai iegūtu vienādu izmēru gabalus. Citādāk, nemaz nevar saprast, ko daļas saskaitot var iegūt.

YCUZD_221115_4697_2_1.svg
 
Ja, saucējus vienādojot, neizvēlas mazāko kopīgo dalāmo, tad rodas pārāk lieli skaitļi (un pārāk sasmalcinātas daļas), kas pēc tam noteikti ir jāīsina. Piemēram, saskaitot pusi un trešdaļu piemērā zemāk ir iegūtas \(18\) daļas.

YCUZD_221115_4697_2_2.svg
Svarīgi!
Saskaitot vai atņemot daļas ar vienādiem saucējiem, saskaiti vai atņem tikai skaitītājus, bet saucējus atstāj nemainīgus!
23(8+724=2838+724=1624+724=16+724=2324
 
Ja iespējams, tad rezultātu saīsini!
 
23(216=223216=4616=416=36(:3=12
 
Ja rezultāts ir neīsta daļa, tad izslēdz veselos! 
 
14(3+56(2+12(6=1343+5262+1626=312+1012+612=3+10+612=1912=1712
Svarīgi!
Atceries! 1=22=33=44=55 un tā tālāk.
Ja nepieciešams atņemt daļu no \(1\) veselā, tad šo veselo sadala tik daļās, cik liels ir otra skaitļa saucējs.
 
138=8838=58
 
YCUZD_221115_4697_2_3.svg