Daļas pamatīpašības lietojums
 
 
Vizuāla parasto daļu saskaitīšana: \(5/6 + 1/4\)
 
 
Vizuāla parasto daļu atņemšana: \(3/4 - 5/8\)
 
 
Parasto daļu ar atšķirīgiem saucējiem saskaitīšana
 
 
Parasto daļu ar atšķirīgiem saucējiem atņemšana
 
 
Parasto daļu saskaitīšana un atņemšana – matemātika 5. klasei
 
 
Daļu saskaitīšana