Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimālā skaitīšanas sistēma Klases un šķiras. Miljardi, miljoni, tūkstoši un vieni.
2. Decimālā skaitīšanas sistēma Klases un šķiras. Miljardi, miljoni, tūkstoši un vieni.
3. Saskaitīšana rakstos
4. Saskaitīšana un atņemšana. Draudzīgās vienādības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu šķiru pazīšana līdz 999 1. izziņas līmenis vidēja 2p.
2. Skaitļu pieraksts līdz 999 1. izziņas līmenis vidēja 2p.
3. Tūkstošu pieraksts, ja nav nosaukti simti un desmiti 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Četrciparu skaitļu pieraksts (tūkstoši, vieni).
4. Skaitlis tūkstošos daļēji dots ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Četrciparu skaitļu pieraksts (tūkstoši, simti, desmiti, vieni).
5. Skaitļa kaimiņi līdz 1000 1. izziņas līmenis vidēja 2p.
6. Skaitlis tūkstošos dots ar vārdiem. Pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kā skaitlī pareizi ar vārdiem pieraksta vienu tūkstoti
7. Skaitlis ar vairākiem tūkstošiem dots ar vārdiem. Pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kā pareizi ar vārdiem pieraksta desmitus
8. Skaitļi pēc kārtas 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nosauc 3 skaitļus aiz dotā skaitļa un 3 pirms dotā skaitļa.
9. Saskaitīšana (tūkstoši un simti) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana (tūkstoši un simti).
10. Saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana (tūkstoši un simti).
11. Saskaitīšana (tūkstoši) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana (tūkstoši).
12. Saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana (tūkstoši).
13. Saskaitīšana rakstos ar atcerēšanos I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana rakstos (tūkstoši).
14. Saskaitīšana rakstos ar atcerēšanos II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana rakstos (tūkstoši).
15. Atņemšana (tūkstoši un simti) 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienkārša
16. Saskaitīšana rakstos ar atcerēšanos I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana rakstos (tūkstoši).
17. Saskaitīšana rakstos ar atcerēšanos II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana rakstos (tūkstoši).
18. Atņemšana ar vienu aizņemšanos I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņemšana (tūkstoši un simti).
19. Saskaitīšana rakstos ar atcerēšanos II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana rakstos (tūkstoši).
20. Atņemšana rakstos ar aizņemšanos III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņemšana rakstos (tūkstoši).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana 6. klases diagnostikas darbā Citi vidēja 3p. 2009.g. daļa no uzd.- 3punkti.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atņemšana (simttūkstoši) I Citi zema 1p. Vienkārša
2. Atņemšana ar aizņemšanos, ja ir nulle Citi vidēja 1p. Atņemšana rakstos (desmittūkstoši).
3. Atņemšana II Citi vidēja 1p. Atņemšana rakstos (tūkstoši).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Četrciparu skaitļi 00:00:00 vidēja 12p.
2. Četrciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana 00:30:00 vidēja 6p.