Grūtības pakāpe:
1. Skaitļu pieraksts līdz 999 2 p.
2. Skaitlis tūkstošos daļēji dots ar vārdiem 1 p.
3. Skaitļi pēc kārtas 6 p.
4. Saskaitīšana un atņemšana 6. klases diagnostikas darbā 3 p.