Ar diviem skaitļiem var veikt dažādas matemātiskās darbības - reizināšanu, saskaitīšanu, atņemšanu vai dalīšanu.
 
Skaitļus, ar kuriem izpilda darbību, sauc par darbības locekļiem, bet iegūto rezultātu par darbības rezultātu.
 
Darbības locekļiem un darbības rezultātam ir savi nosaukumi.
 
Matemātiskā darbība - saskaitīšana.
3.svg
Matemātikā par summu sauc ne tikai rezultātu, bet arī izteiksmi.
Piemērs:
 \(23 + 4 = 27\)
Par summu sauc gan izteiksmi \(23 + 4\), gan izteiksmes vērtību \(27\).
Var arī teikt, ka \(27\) ir summas vērtība.
Matemātiskā darbība - atņemšana
Mazināmais - skaitlis, no kura atņem. Mazinātājs - skaitlis, ko atņem. Starpība - atņemšanas rezultāts.
4.svg
 
Par starpību sauc ne tikai atņemšanas rezultātu, bet arī izteiksmi.
Piemērs:
\(20 - 8 = 12\)
Par starpību sauc izteiksmi \(20 - 8\) un arī iznākumu \(12\).
Var arī teikt, ka \(12\) ir starpības vērtība.
  
Draudzīgās vienādības
Ja starp trim skaitļiem \(a\), \(b\), \(c\) ir patiesa kaut viena no četrām vienādībām, tad patiesas ir arī pārējās trīs vienādības:
\( a + b = c\)
       \(c - a = b\)     \(b + a = c\)     \(c - b = a\)
Tādus trīs skaitļus, kam patiesas ir minētās četras vienādības, sauc par draudzīgajiem skaitļiem, bet četras vienādības par - draudzīgajām vienādībām.
  
Draudzīgās vienādības ir, piemēram, \(2+4=6\),   \(4+2=6\),   \(6-2=4\),   \(6-4=2\).
 Atbilstošie draudzīgie skaitļi ir \(2; 4; 6.\)