Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitīšana 20 apjomā Vingrinoties saskaitīšanā un atņemšanā 20 apjomā, lieto un skaidro iepriekš apgūtos paņēmienus (t. sk. paņēmiens noteikt, cik vienu pietrūkst līdz pilnam desmitam, un paņēmieni, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu).
2. Atņemšana 20 apjomā Vingrinoties saskaitīšanā un atņemšanā 20 apjomā, lieto un skaidro iepriekš apgūtos paņēmienus (t. sk. paņēmiens noteikt, cik vienu pietrūkst līdz pilnam desmitam, un paņēmieni, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu).
3. Situāciju risināšana ar saskaitīšanu un atņemšanu Lieto saskaitīšanu un atņemšanu situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu “cik kopā”, “pienāk klāt”, “aiziet prom”, “paņem nost”, veidojot atbilstošu pierakstu un skaidrojot risinājumu.
4. Noderīgas informācijas stūrītis. Saskaitīšanas, atņemšanas paņēmieni Iekļauti video angļu valodā, kuros vizualizēti saskaitīšanas un atņemšanas paņēmieni 20 apjomā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa sastāvs 1. izziņas līmenis zema 3p. Ir izpratne par skaitļa decimālo sastāvu un tā attēlojumu.
2. Saskaitīšana un atņemšana, modelējot uz skaitļu taisnes 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto skaitļu taisni (lineālu) saskaitīšanai un atņemšanai (saista skaitli ar attālumu no 0; skaitļus 0; 1; 2 utt. kā punktus, kas izvietoti tā, ka attālumi starp blakus esošajiem punktiem ir vienādi).
3. Saskaitīšana 20 apjomā bez pārejas citā desmitā 1. izziņas līmenis zema 3p. Nostiprina prasmi saskaitīt 20 apjomā bez pārejas citā desmitā.
4. Atņemšana 20 apjomā bez pārejas citā desmitā 1. izziņas līmenis zema 3p. Nostiprina prasmi atņemt 20 apjomā bez pārejas jaunā desmitā.
5. Saskaitīšana 20 apjomā ar pāreju citā desmitā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina prasmi saskaitīt 20 apjomā ar pāreju citā desmitā.
6. Atņemšana 20 apjomā ar pāreju citā desmitā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina prasmi atņemt 20 apjomā pakāpeniski, pārejot desmitus.
7. Darbības ar vienādu rezultātu 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina, ka skaitli (līdz 20) var iegūt dažādi, arī kā vairāku skaitļu, kā vienādu skaitļu summu.
8. Saskaitīšanas un atņemšanas darbību pārbaude 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārliecinās, vai darbības veiktas pareizi (nosakot aptuveno vērtību vai atrisinot uzdevumu citādi).
9. Par tik vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot aprēķināt skaitli, kurš ir par tik lielāks nekā dotais.
10. Par tik mazāk 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot aprēķināt skaitli, kurš ir par tik mazāks nekā dotais.
11. Nezināmais darbības loceklis saskaitīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt nezināmo darbības locekli saskaitīšanas darbībā 20 apjomā.
12. Nezināmais darbības loceklis atņemšanā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot aprēķināt nezināmo darbības locekli atņemšanas darbībā 20 apjomā.
13. Nezināmais skaitlis 2. izziņas līmenis augsta 4p. Prot aprēķināt nezināmo darbības locekli saskaitīšanas un atņemšanas darbībā 20 apjomā.
14. Tabula. Saskaitīšana pēc norādēm 2. izziņas līmenis augsta 3p. Prot saskaitīt un atņemt 20 apjomā, no tabulas nolasot informāciju.
15. Tabula. Atņemšana pēc norādēm 2. izziņas līmenis augsta 3p. Prot saskaitīt un atņemt 20 apjomā, no tabulas nolasot informāciju.
16. Situāciju uzdevuma attēlošana shematiskā zīmējumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot lasīt shematisku zīmējumu.
17. Situāciju uzdevums (par tik vairāk / mazāk) 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot lietot saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā, lai risinātu situācijas.
18. Apgrieztais situāciju uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot risināt situācijas izmantojot saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā.
19. Situāciju uzdevums ar 3 soļiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu risinājumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana tabulā 20 apjomā Citi vidēja 9p. Nostiprina prasmi saskaitīt 20 apjomā ar pāreju citā desmitā, rezultātus pierakstīt tabulā.
2. Atņemšana tabulā 20 apjomā Citi vidēja 9p. Nostiprina prasmi atņemt 20 apjomā ar pāreju citā desmitā, rezultātus pierakstīt tabulā.
3. Skaitļu salīdzināšana (par tik vairāk / mazāk) Citi augsta 4p. Prot saskatīt un atņemt 20 apjomā, aprēķināt par cik viens skaitlis lielāks vai mazāks nekā otrs.
4. Skaitļu šifrs, aprēķinot nezināmo skaitli Citi augsta 5p. Prot aprēķināt nezināmo darbības locekli saskaitīšanas un atņemšanas darbībā 20 apjomā.
5. Situāciju uzdevums ar darbību skaidrojumu Citi augsta 4p. Risina sadzīviskus uzdevumus, lietojot saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā, izdomā situācijas, kuras atbilst dotai matemātiskai izteiksmei vai vienādībai.
6. Situāciju uzdevums ar secīgiem jautājumiem Citi augsta 3p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu risinājumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana 20 apjomā. Situācijas 00:40:00 vidēja 21p. Testā iekļauti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēna prasmi saskaitīt un atņemt 20 apjomā gan bez, gan ar pāreju jaunā desmitā, aprēķināt par doto skaitli lielāku vai mazāku skaitli, aprēķināt nezināmo darbības locekli, lietot saskaitīšanu un atņemšanu risinot situāciju uzdevumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana 20 apjomā. Situācijas 00:40:00 augsta 50p. Testā iekļauti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēna prasmi saskaitīt un atņemt 20 apjomā pārejot desmitus, aprēķināt nezināmo darbības locekli gan saskaitīšanas, gan atņemšanas darbībā, atrast par doto skaitli lielāku vai mazāku skaitli, nolasīt informāciju no tabulas un teksta, risinot situācijas.