Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. Darbības ar vienādu rezultātu 3p.
2. Par tik vairāk 3p.
3. Par tik mazāk 3p.
4. Nezināmais skaitlis 4p.
5. Situāciju uzdevums (par tik vairāk / mazāk) 4p.
6. Apgrieztais situāciju uzdevums 4p.