1. Saskaitīšana un atņemšana 20 apjomā. Sadzīves situācijas

  2. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā. Sadzīves situācijas