10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizina un dala ar 5 Veidot izpratni, ko nozīmē reizināt un dalīt ar 5. Reizināt ar 5 nozīmē ņemt attiecīgi 5 tādus daudzumus. Dalīt ar 5 nozīmē vai nu sadalīt attiecīgi 5 vienādās daļās un pateikt, cik ir katrā daļā, vai arī dalīt daļās attiecīgi pa 5 un pateikt, cik ir daļu. (M.Li.3.)
2. Noderīgo lietu stūrītis Papildmateriāls reizināšanas 50 apjomā apguvei. Video dziesmas, video pamācības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Objektu grupas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas attēlam atbilstošu reizinājumu.
2. Skaitīšana pa pieci 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaita pa pieci. Pabeidz reizinājumu. Precīzi seko instrukcijām.
3. Skaitļa 5 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 5 vai ar 5.
4. Reizinājumi augošā vai dilstošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trenē reizrēķina zināšanas, risinot skaitļa 5 reizinājumus. Jēdziena dilstošs un augošs izpratne. Mācās precīzi sekot instrukcijām.
5. Nezināmā skaitļa noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka nezināmo saskaitāmo. Saprot, ka noteikt nezināmo izteiksmē, kur vienādi saskaitāmie, var ar reizināšanu vai dalīšanu.
6. Reizinātāja noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reizrēķins 3 vienādojumos. Noteikt nezināmo reizinātāju.
7. Otrā reizinātāja un reizinājuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina otru reizinātāju pēc apraksta - lielāks, mazāks nekā. Aprēķina reizinājumu. Lieto darbības locekļu nosaukumus.
8. Reizes vairāk. Skaitļu starpība/summa 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot aprēķināt otra skaitļa vērtību (reizes vairāk). Aprēķina abu skaitļu summu vai starpību. Atrisina 2 darbību teksta uzdevumu, kuros nepieciešams izmantot jēdzienus "reizes vairāk" un "summa/starpība". (M.3.1.2.1.,M. 3.2.2.1.)
9. Dalīšana ar 5 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 5 vai ar 5.
10. Patiesa vai aplama vienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic dalīšanas darbības. Pārliecinās par vienādības patiesumu. Lieto jēdzienus "patiess" un "aplams".
11. Saistītais pieraksts. (a-b):c 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina, ievērojot darbību secību. Dalīšana, atņemšana, iekavas.
12. Saistītais pieraksts. a:b+c 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina, ievērojot darbību secību. Dalīšana, saskaitīšana, bez iekavām.
13. Labirints. Reizināšana ar 2, 3, 4, 5 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi reizināt ar 2, 3, 4, 5, trenē uzmanību.
14. Atslēgas. Reizināšana ar 3, 4, 5 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina prasmi reizināt ar 3, 4, 5, trenē uzmanību.
15. Teksta uzdevums par avenēm 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina teksta uzdevumu ar reizināšanu.
16. Tabulas aizpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot reizināt un dalīt 50 apjomā.
17. Par cik/cik reižu. Diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa datus no diagrammas. Salīdzina datus - par cik? cik reižu?
18. Teksta uzdevums par ziediem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina vienas darbības teksta uzdevums, izmantojot dalīšanu 50 apjomā.
19. Maisi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina situāciju uzdevumus, kad ar dalīšanu jānosaka dienu skaits. Darbības sastādīšana.
20. Teksta uzdevums par zemeņu rindām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina sadzīves uzdevumu, izmantojot dalīšanu 50 apjomā. Teksta uzdevums ar vienu darbību. Cik zemeņu rindas?
21. Zobu tīrīšana. Minūtes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Risina divu darbību teksta uzdevumu galvā, izmantojot reizināšanu 50 apjomā.
22. Lasīšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Risina divu darbību teksta uzdevumu, izmantojot reizināšanas prasmes 50 apjomā un salīdzināšanu (par cik?).
23. Teksta uzdevums par burkānu kastēm 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Risina teksta uzdevumu ar divām darbībām.
24. Teksta uzdevums par produktu pirkšanu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina iepirkšanās teksta uzdevumu ar divām darbībām.
25. Pirkumi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina vienas vienības cenu un kopējo izmaksu summu. Prot izmantot reizināšanas un dalīšanas darbību sadzīviska rakstura uzdevumā.
26. Teksta uzdevums par iepirkšanos. 2 darbības 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Risina iepirkšanās teksta uzdevumu ar divām darbībām.
27. Cik sver viena bumba? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt vienas vienības masu. Izmanto dalīšanu aprēķinu veikšanā.
28. Teksta uzdevums par auduma metriem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina teksta uzdevumu, ja zināms vienas vienības daudzums.
29. Teksta uzdevums par naudas atlikumu 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Risina teksta uzdevumu ar četrām darbībām. Reizināšana, dalīšana 50 apjomā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ja par vienu mazāk Citi vidēja 3 p. Salīdzina izteiksmes, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
2. Reizinājumu salīdzināšana, ja izmantots burts Citi augsta 2 p. Salīdzina reizinājumus.
3. Saistītais pieraksts. a+b:c+d Citi vidēja 3 p. Risina, ievērojot darbību secību. Trīs darbības, bez iekavām.
4. Dzērvenes. 5 reizes vairāk/mazāk Citi vidēja 2 p. Atrisina uzdevumus kuros nepieciešams izmantot jēdzienus "reizes vairāk/mazāk" un "kopā". (M.3.1.2.1.,M. 3.2.2.1.)
5. Teksta uzdevums par ābolu kastēm Citi vidēja 2 p. Risina vienas darbības teksta uzdevums, izmantojot dalīšanu 50 apjomā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšana un dalīšana ar 5 00:30:00 vidēja 11 p. Testa iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt ar 5 vai pa 5, prasmi aprēķināt 5 reizes vairāk. Testa iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi dalīt ar 5 vai pa 5, prasmi aprēķināt 5 reizes mazāk
2. Reizināšana un dalīšana ar 2, 3, 4, 5 00:40:00 vidēja 17 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda reizināšanas un dalīšanas prasmes 50 apjomā: reizināšanas tabula, nezināmā atrašana, saistītais pieraksts, sadzīves uzdevumi gan ar vienu, gan divām darbībām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšana un dalīšana 50 apjomā 00:40:00 vidēja 19 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda reizināšanas un dalīšanas prasmes 50 apjomā: reizināšanas tabula, nezināmā atrašana, saistītais pieraksts, sadzīves uzdevumi gan ar vienu, gan divām darbībām.