Reizināt ar 5
 
Reizināt ar \(5\) nozīmē, ka kādu skaitli, daudzumu ņem \(5\) reizes.
Reizina ar \(5\) arī tad, ja kāds skaitlis vai daudzums ir \(5\) reizes lielāks.
 
Reizinājumus ar \(5\) var iegūt, skaitot pa pieci uz priekšu \(5, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50\).
Skaitot pa \(5\), vari izmantot pulksteni. Vai atceries, kā skaitīji minūtes?
 
05_05 (1).png pulkstenis.svg
Svarīgi!
Skaitļa \(5\) reizinājuma pēdējais cipars vienmēr ir \(5\) vai \(0\).
Reizināšanai ar \(5\) vari izmantot arī stratēģiju, kad vispirms sareizina ar \(10\) un tad sadala iegūto rezultātu uz pusēm.
65610=60puseno60ir3065=30
Svarīgi!
Pierakstot reizināšanas darbību, nav svarīgi, kādā secībā raksta skaitļus, kurus reizina, – rezultāts nemainās (\(5\) ∙ \(6\) \(=\) \(6\) ∙ \(5\)).
Mācies reizināšanu ar \(5\)! Vēro tabulā, kurus reizinājumus Tu jau zini (iekrāsoti zaļā krāsā)!
 
51=552=1053=1554=2055=2556=3057=3558=4059=45510=50 tabula4.png
 
Dalīt ar 5
 
Dalīt ar \(5\) nozīmē sadalīt piecās vienādās daļās un pateikt, cik ir katrā daļā, vai dalīt daļās pa \(5\) un pateikt, cik ir daļu.
 
Dala ar \(5\) arī tad, ja kāds skaitlis vai daudzums ir \(5\) reizes mazāks.