TV stunda "Reizināšana"
 
 
TV stunda "Reizināšana un dalīšana"
 
 
Viencipara skaitļa reizināšana ar 10, 100, 100
 
 
Teksta uzdevuma risināšanas gaita
 
 
Reizrēķina modelēšana un treniņš šeit.
 
Atsauce:
https://www.tavaklase.lv, Izglītojoša vietne, Mācību video, Reizināšana
https://www.tavaklase.lv, Izglītojoša vietne, Mācību video, Reizināšana un dalīšana
https://www.youtube.com, Viencipara skaitļu reizināšana ar 10, 100un 1000
https://www.youtube.com, Reizināšana. Matemātika, 2.klase