TV stunda "Reizināšana"
 
 
TV stunda "Reizināšana un dalīšana"
 
 
Viencipara skaitļa reizināšana ar 10, 100, 100
 
 
Teksta uzdevuma risināšanas gaita
 
 
Reizrēķina modelēšana un treniņš šeit.