Ja divus skaitļus salīdzina, starp tiem pastāv viena no attieksmēm:
 lielāks (>), vienāds (=) vai mazāks (<).
 
YCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk_2.svgYCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk_3.svg YCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk_4.svg
4 > 2
4 = 4
1 < 4
4  lielāks par 2
4 vienāds 4  
1 mazāks par 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ir lielāks nekā 12, tātad  12 ir mazāks nekā 14
 
Atceries!
YCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk.svg
"Viņš vienmēr gatavs apēst lielāko."
 
Katru no attieksmēm var uzrakstīt arī apgrieztā veidā.
YCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk_1.svg
  
Salīdzinot skaitļus, var arī noteikt, par cik viens skaitlis ir lielāks/mazāks par otru.
Piemērs:
Nosaki, par cik skaitlis 20 ir lielāks par skaitli 6.
Risinājums: 20 - 6 = 14.
Atbildi var uzrakstīt trīs veidos:
Skaitļu starpība ir 14
Skaitlis 20 ir par 14 lielāks nekā 6
Skaitlis 6 ir par 14 mazāks nekā 20
Atsauce:
Ceļojums. Matemātika 1. klasei, G. Ernštreite Rīga;Raka 2001,47.lpp.;
Skaitļi. Es rēķinu.5 - 7 gadi Icine, M. Aiševska. Rīga,ZvaigzneABC,25lpp.