1. Divu lielumu salīdzināšana 20 apjomā

  2. Sadzīves situāciju uzdevumi, kuru atrisināšanai izmanto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā