Divu darbību teksta uzdevumi
 
"Piecu soļu algoritms saglabājams arī divu darbību teksta uzdevumu risināšanā.
 Algoritma pieci soļi:
  1. Kas šajā uzdevumā zināms?
  2. Kas nav zināms, kas jāaprēķina?
  3. Ar kādu darbību (saskaitīšanu vai atņemšanu) to var aprēķināt?
  4. Aprēķini!
  5. Pasaki uzdevuma atbildi!
 
Atšķirība ir tikai tā, ka trešajā solī jāveido ne tikai viena, bet divas loģiski savstarpēji saistītas darbības (vai arī divu darbību izteiksme).
Svarīgi!
Jāsastāda uzdevuma atrisināšanas plāns: ko aprēķināsim vispirms un ko pēc tam.
Divu darbību uzdevumu sagatavošanai jau savlaicīgi der laiku pa laikam risināt divu savā starpā loģiski saistītu vienkāršo teksta uzdevumu pārus."
 
"Divu darbību uzdevumus mērķtiecīgi pierakstīt pa atsevišķām darbībām, tās numurējot. Ja uzdevumā aprakstītie "notikumi" seko virknē, tad atrisinājuma pieraksts vienā izteiksmē skolēnam šķiet vienkāršāks.
 
Mācot risināt divu darbību uzdevumus, skolotājam ieteicams atcerēties šādus padomus:
  1. Atrisinājuma darbības sākt rakstīt tikai tad, kad ir pārrunāts risināšanas plāns.
  2. Pirms katras darbības likt skolēnam pateikt, ko tagad aprēķināsim, bet pēc darbības paskaidrot, ko tikko aprēķinājām."
Atsauce:
Jānis Mencis(sen.), Jānis Mencis (jun.).Matemātika 1. klasē. Metodisks līdzeklis. Zvaigzne ABC 1997, izm.30.lpp.-31.lpp.