Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Garuma mēri. Centimetrs, decimetrs, metrs Teorētisks un vizuāls apraksts par garuma mērvienībām - centimetrs, decimetrs un metrs. Apgūst pareizu lineāla izmantošanu mērīšanai un nosaka garumu.
2. Mērīšana ar lineālu Vizuāls un teorētisks apraksts, kā, izmantojot lineālu, pareizi mērīt un precīzi uzzīmēt līniju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sloksnītes mērīšana līdz 20 cm 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt sloksnītes garumu centimetros.
2. Centimetri. Salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc dotiem mēriem nosaka, kurš priekšmets ir īsāks vai garāks.
3. Mērīšana ar lineālu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai līnija uzzīmēta precīzi vai neprecīzi pēc dotā garuma.
4. Virkne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod virkni, kura ir augošā vai dilstošā secībā. Mērvienības - centimetrs, decimetrs.
5. Garuma mērīšana un salīdzināšana (1 - 20 cm) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina garuma mērus.
6. Garuma mērīšana un lieluma noteikšana (1 - 100 cm) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Garuma mēri. Centimetrs, decimetrs. Jāizvēlas mēri, ņemot vērā nosacījumu - lielāki par, mazāki par doto lielumu.
7. Vienādie garuma mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti vairāki garumi dažādās mērvienībās - centimetros un decimetros. Prot noteikt, kuri garumi ir vienādi.
8. Centimetrs, decimetrs. Skaitļa sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Mērvienības. Prot noteikt skaitļa sastāvu.
9. Mērvienību pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pārveidot lielākās un mazākās mērvienībās dotos mērus - centimetrus prot pārveidot decimetros un decimetrus centimetros.
10. Garuma mēri - saskaitīšana un atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita un atņem garuma mērus.
11. Garuma mēri. Pieskaitīšana, atņemšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot noteikt, cik cm vai dm vēl nepieciešams pievienot, lai sanāktu noteikts garums.
12. Tabula. Garuma mērvienības - vaboles 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt tabulā sniegto informāciju. Nosaka, cik garas ir vaboles.
13. Tabula. Garuma mērvienības - salīdzināšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot noteikt tabulā sniegto informāciju. Salīdzina vaboles pēc to garuma.
14. Mērvienības. Nogrieznis. Izteiksme 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka, cik garš ir nogrieznis pirmajam skolēnam un aprēķina, cik garu nogriezni uzzīmēja otrs skolēns.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa mērīšana ar lineālu Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai līnija uzzīmēta precīzi vai neprecīzi.
2. Salīdzināšana Citi vidēja 1 p. Dotas dažādas mērvienības, kuras jāsalīdzina, izmantojot zīmes <, >, =.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērvienības centimetrs, decimetrs 20:00:00 vidēja 9 p. Uzdevumi ar garuma mērvienībām. Mērīšana, salīdzināšana, matemātiskas darbības ar mērvienībām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērvienības centimetrs, decimetrs 20:00:00 vidēja 7 p. Uzdevumi ar mērvienībām - centmetriem un decimetriem. Salīdzināšana, pārveidošana, saskaitīšana.