Centimetrs
 
Uz lineāla noteiktos attālumos ir novilktas līnijas. Pie garākajām līnijām uzrakstīti skaitļi. Tie apzīmē mērvienības - centimetrus (cm).
Lai nebūtu vienmēr jāraksta garo mērvienības nosaukumu, to ir pieņemts pierakstīt saīsināti.
\(1\) centimetrs \(=\) \(1\) \(cm\)
 
1cmlin.svg
 
 
Decimetrs
 
\(10\) var lasīt – desmit vai \(1\) desmits. Vienu desmitu veido desmit vieni. Viens desmits mērvienībās ir viens decimetrs (\(dm\)).
Mērvienības, līdzīgi kā skaitļus, grupē pa \(10\).
 
1dm_10cm_lineals.svg
 
\(10\) centimetri veido \(1\) decimetru.
\(1\) decimetrs \(=\) \(1\) \(dm\)

YCUZD_19052022_3749_Garuma_mērīšana.svg
 
1dm2cm.svg
 
Metrs
 
 
\(1\) metrā ir \(10\) decimetru jeb \(100\) centimetru. Lai apzīmētu metru, izmanto saīsinājumu m.
\(1\) metrs \(=\) \(1\) \(m\)
 
 
YCIND19052022_3749_Garuma_mērīšana_3.svg
 
YCIND19052022_3749_Garuma_mērīšana_2.svg
 
Garuma mēru saskaitīšana un atņemšana
 
Garuma mērus vari saskaitīt un atņemt.
 
\(1\) \(dm\) \(+\) \(1\) \(cm\) \(=\) \(11\) \(cm\) jeb \(1\) \(dm\) \(1\) \(cm\)
 
\(1\) \(dm\) \(-\) \(1\) \(cm\) \(=\) \(9\) \(cm\)
 
Ņem vērā: \(1\) \(dm\) \(=\) \(10\) \(cm\)
Tātad: \(10\) \(cm\) \(-\) \(1\) \(cm\) \(=\) \(9\) \(cm\)