10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitlis un tā attēlošana, cipari.
2. Noderīgo lietu stūrītis. Cik, kur, kāds.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitīšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka objektu skaitu. Pārliecinoši skaita uz priekšu un atpakaļ 10 apjomā
2. Skaitīt no 6 - 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka objektu skaitu.Skaitot objektus, pēdējais nosauktais skaitlis norāda, cik objektu ir kopā. (M.Li.3.)
3. Nosaki objektu skaitu! 1. izziņas līmenis zema 6 p. Nosaka doto objektu skaitu.
4. Skaitļi pēc dzirdes pirmais desmits + VĀRDS 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka skaitli pēc dzirdes.
5. Kādi skaitļi ir tautasdziesmās? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrod skaitļus tekstā.
6. Vai proti skaitīt līdz 10? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka objektu skaitu. Pārliecinoši skaita uz priekšu un atpakaļ 10 apjomā
7. Cik burtu vārdā? Saskaiti! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka doto objektu skaitu.
8. Skaiti objektus! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka objektu skaitu.
9. Skaitļa noteikšana, kas atrodas starp diviem citiem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaita no 1-10. Skaitļu virknē no 1 līdz 10 nosaka nākamo skaitli (par vienu vairāk), iepriekšējo (par vienu mazāk).
10. Divi grozi. Salīdzini! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka un salīdzina objektu skaitu.
11. Objektu skaita salīdzināšana (ar nevienādības zīmi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.)
12. Kas ir mazāk? 1. izziņas līmenis zema 2 p. Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.) Doti zīmējumi ar dažādu augļu skaitu
13. Salīdzināt skaitu uz domino kauliņiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.)
14. Objektu skaita salīdzināšana (bez nevienādības zīmes) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.)
15. Dažādu objektu skaita salīdzināšana (ar nevienādības zīmi) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.)
16. Kur dzīvē skaitli sastopam (1-10)? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Min piemērus (atrod), kur dzīvē konkrēto skaitli lieto.
17. Skaiti zīmējumā objektus! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka objektu skaitu.
18. Skaiti attēlā objektus un salīdzini tos! 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaka un salīdzina objektu skaitu.
19. Skaitļa "kaimiņi" (1-10), tabula 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaka skaitļa kaimiņus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pulkstenis Citi vidēja 1 p.
2. Pāra skaitļu noteikšana Citi vidēja 1 p. Salīdzināt skaitu var vai nu saskaitot (jo lielāks skaitlis, jo vairāk), vai sagrupējot pa pāriem. (M.Li.3.)
3. Vai proti skaitīt līdz 10? Citi zema 1 p. Nosaka objektu skaitu. Pārliecinoši skaita uz priekšu un atpakaļ 10 apjomā
4. Objektu skaita salīdzināšana (ar noliegumu) Citi vidēja 1 p. Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaits, skaitīšana 00:00:00 vidēja 15 p.