1. Metodiskie materiāli

  2. Skaits, skaitīšana. Skaitlis un tā attēlošana, cipari

  3. Priekšmetu un skaitļu virknes

  4. Figūras (līnija, daudzstūris, riņķis)

  5. Ģeometrisku objektu raksturošana, salīdzināšana, grupēšana

  6. Objektu novietojums un virzieni plaknē, telpā.