SKAITI LĪDZ 10
 
 
 
FIGŪRAS
 
 
VIRZIENI
 
Spēle "Pa labi, pa kreisi"
 
 
VIRKNES
 
Spēle "Ritma plaukstiņas"