Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometriskas figūras Priekšstats par kvadrātu, riņķi, trijstūri un taisnstūri. Bildes.
2. Priekšmetu salīdzināšana figūru bildes nomainīju Priekšmetu salīdzināšana pēc dažādām pazīmēm (forma, krāsa, skaits u.c.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Figūru nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits. (M.Li.6)
2. Figūras izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits. (M.Li.6
3. Figūru nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits. (M.Li.6)
4. Atrodi tādu pašu figūru! 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod tādu pašu figūru.
5. Cik malas un cik virsotnes ir dotai figūrai? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka malu un virsotņu skaitu figūrai.
6. Kādu figūru var izveidot no dotā kociņu daudzuma? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka figūru malu skaitu.
7. Salīdzini figūras! Lielāks, mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina figūras pēc lieluma.
8. Atrodi figūru, kurai ir par vienu malu/virsotni vairāk/mazāk! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina figūras pēc malu/virsotņu skaita.
9. Atrodi, kādas figūras atrodas virknē (pa labi, pa kreisi, starp)! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pazīst figūras.
10. Attēls no figūrām. Izvēlies! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits. (M.Li.6)
11. Cik figūru ir zīmējumā? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka figūru skaitu.
12. Vienādas formas figūras 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzināt figūras nozīmē pateikt, kas kopīgs/līdzīgs/atšķirīgs.(M.Li.2.)
13. Figūras izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits. (M.Li.6
14. Attēls no figūrām. Izvēlies! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits. (M.Li.6)
15. Atpazīsti figūru un skaiti, cik to ir zīmējumā! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka figūru skaitu zīmējumā
16. Tornīši no ģeometriskām figūrām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.) Salīdzina figūru skaitu.
17. Vairāk vai mazāk? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.) Krāsainu figūru skaita salīdzināšana
18. Ģeometrisko figūru skaita salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Grupē ģeometriskus objektus pēc kopīgas pazīmes, atlasa atšķirīgo, lieko, skaidrojot/pamatojot savu rīcību, izvēli. (M.3.2.1.4.) Doti zīmējumi ar dažādu figūru skaitu
19. Figūru grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Grupē ģeometriskus objektus pēc kopīgas pazīmes, atlasa atšķirīgo, lieko, skaidrojot/pamatojot savu rīcību, izvēli. (M.3.2.1.4.)
20. Pēc kādas pazīmes var sagrupēt figūras? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grupē ģeometriskus objektus pēc kopīgas pazīmes, atlasa atšķirīgo, lieko, skaidrojot/pamatojot savu rīcību, izvēli. (M.3.2.1.4.)
21. Figūru kopīgās īpašības. Izvēlies pareizo! 1. izziņas līmenis zema 1 p. Matemātikā figūrai ir būtiskas un mazāk svarīgas īpašības, piemēram, trijstūra būtiskas īpašības: tam ir 3 malas, tas ir “noslēgts”, bet trijstūra mazāk svarīgas īpašības ir, piemēram, krāsa, lielums (mainot netiek iegūta cita figūra). (M.Li.6.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas izveidots no figūrām? Citi vidēja 1 p. Nosaka, kas ir izveidots no figūrām.
2. No trijstūriem salikta figūra Citi vidēja 2 p. Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits. (M.Li.6)
3. Figūru kopīgās īpašības Citi zema 1 p. Grupē figūras pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Figūras 00:00:00 vidēja 6 p.
2. Figūru salīdzināšana,grupēšana. 00:00:00 vidēja 8 p.