Grūtības pakāpe:
1. Figūru nosaukumi 1 p.
2. Atrodi tādu pašu figūru! 1 p.
3. Cik malas un cik virsotnes ir dotai figūrai? 2 p.
4. Atrodi figūru, kurai ir par vienu malu/virsotni vairāk/mazāk! 1 p.
5. Kas izveidots no figūrām? 1 p.