Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Senākās civilizācijas Senākās civilizācijas 4. - 2. gt. p.m.ē.
2. Ģeogrāfiskais stāvoklis un daba Ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas apstākļi un iedzīvotāji.
3. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās Pirmsdinastiju laikmets un agrīno dinastiju laikmets.
4. Faraoni Faraoni, to simboli un pienākumi.
5. Ierēdņi, priesteri un karavīri Senās Ēģiptes sabiedrība: ierēdņi, priesteri un karavīri.
6. Zemnieki Ēģiptē Zemnieku dzīve Ēģiptē.
7. Amatnieki, tirgotāji un vergi Senās Ēģiptes sabiedrība: amatnieki, tirgotāji un vergi.
8. Ģimene Ēģiptē Ģimene un pienākumu sadale. Sievietes loma sabiedrībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Seno laiku vēsture 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Seno laiku vēsture. Senākās civilizācijas 4. - 2. gt. p.m.ē.
2. Ģeogrāfiskais stāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas apstākļi un iedzīvotāji.
3. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pirmsdinastiju laikmets un agrīno dinastiju laikmets.
4. Faraoni 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Faraoni, to simboli un pienākumi.
5. Ierēdņi, priesteri un karavīri 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Senās Ēģiptes sabiedrība: ierēdņi, priesteri un karavīri.
6. Ierēdņi, priesteri un karavīri 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Senās Ēģiptes sabiedrība: ierēdņi, priesteri un karavīri.
7. Zemnieki Ēģiptē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zemnieku dzīve Ēģiptē.
8. Zemnieki Ēģiptē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zemnieku dzīve Ēģiptē.
9. Amatnieki, tirgotāji un vergi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Senās Ēģiptes sabiedrība: amatnieki, tirgotāji un vergi.
10. Ģimene Ēģiptē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ģimene un pienākumu sadale. Sievietes loma sabiedrībā.
11. Pirmās civilizācijas 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Pirmās civilizācijas Senajā Divupē, Ēģiptē, Indijā – Indas upes ielejā, Ķīnā.
12. Raksturo civilizācijas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina zināšanas, izpratni par civilizāciju kritērijiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Seno laiku vēsture Citi vidēja 1p. Seno laiku vēsture. Senākās civilizācijas 4. - 2. gt. p.m.ē.
2. Ģeogrāfiskais stāvoklis Citi vidēja 1p. Ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas apstākļi un iedzīvotāji.
3. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās Citi vidēja 1p. Pirmsdinastiju laikmets un agrīno dinastiju laikmets.
4. Iekarojumi Citi vidēja 1p. Ēģiptes iekarojumi 2.gt.p.m.ē.
5. Amatnieki un tirgotāji Citi vidēja 1p. Amatnieki un tirgotāji Ēģiptē.
6. Seno laiku vēsture Citi vidēja 1p. Seno laiku vēsture. Senākās civilizācijas 4. - 2. gt. p.m.ē.
7. Ģeogrāfiskais stāvoklis Citi vidēja 1p. Ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas apstākļi un iedzīvotāji.
8. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās Citi vidēja 1p. Pirmsdinastiju laikmets un agrīno dinastiju laikmets.
9. Iekarojumi Citi vidēja 1p. Ēģiptes iekarojumi 2.gt.p.m.ē.
10. Amatnieki un tirgotāji Citi vidēja 1p. Amatnieki un tirgotāji Ēģiptē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senāko civilizāciju veidošanās 00:17:00 vidēja 8,5p. Dabas loma senāko civilizāciju izveidē, civilizāciju pirmsākumi.
2. Senās Ēģiptes valsts 00:15:00 vidēja 9p. Senās Ēģiptes valsts izveidošana, valdnieku loma, ierēdņi. Iekarojumi.
3. Sabiedrība Senajā Ēģiptē 00:17:00 vidēja 11p. Ēģiptes amatnieki, zemnieki, tirgotāji, vergi. Ģimene.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:35:00 vidēja 15,5p.