Grūtības pakāpe:
00:17:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Ierēdņi, priesteri un karavīri 2p.
2. Zemnieki Ēģiptē 2p.
3. Zemnieki Ēģiptē 2p.
4. Amatnieki, tirgotāji un vergi 2p.
5. Amatnieki un tirgotāji 1p.
6. Ģimene Ēģiptē 2p.