Ēģiptiešu sabiedrības pamats ir ģimene. Viņi precējās agri un priecājās par bērniem. 10 bērni ģimenē nebija nekāds retums. Šķiršanās bija retas.
 
The-Berlin-Stele-A-family-portrait-of-Akhenaten-Nefertiti-and-their-daughters-18-th.png
Attēlā: Ēģiptiešu ģimene - faraons Ehnatons un viņa sieva Nofretete ar bērniem.
 
Grieķi Hērodotu pārsteidza ēģiptiešu jauniešu godbijība pret vecākiem cilvēkiem: "Jaunieši, satiekot vecākus ļaudis, dod ceļu un pavirzās sāņus, viņi arī pieceļas, ja ienāk vecāki cilvēki."
Ēģiptiešu ģimenē pienākumi bija sadalīti.
  • Sieva audzināja bērnus, kamēr tie bija mazi, vēlāk mācīja meitām mājas darbus; sieva rūpējās par māju - gādāja maltīti, rūpējās par tīrību mājās, par apģērbu. Zemnieku sievas vēl arī strādāja kopā ar vīriem tīrumā un dārzā.
  • Vīrs rūpējās par iztiku un pajumti, audzināja dēlus un mācīja tiem vīriešu darbus. Tēvs rūpējās par dēlu izglītību un nākotni. Māju un pārējo īpašumu mantoja vecākais dēls.
9fefffc0bce0eb9d74169bdc18184690.jpg
Attēlā: Ēģiptiešu ģimene. Sievas un vīra attēlojums vienādā izmērā ataino sievietes līdzvērtīgo statusu ģimenē.
 
Sievietei Senajā Ēģiptē bija cienījama vieta gan ģimenē, gan sabiedrībā. Sievietēm varēja piederēt īpašums. Kopā ar vīru viņa lēma ģimenei svarīgas lietas. Ēģiptē augstu vērtēja sievas gudrību un prasmi radīt cieņu pret sevi.
Brīvo laiku vīrs un sieva bieži pavadīja kopā – klausījās mūziku, devās medībās vai izpriecu braucienos pa Nīlu. Ir saglabājušies daudzi ēģiptiešu ģimeņu attēlojumi.
Valdnieka ģimenē izcila loma bija faraona mātei. Ja faraons vēl nebija pilngadīgs, viņa vietā valstī valdīja faraona māte.
 
Hatshepsut Tomb.jpg
Attēlā: Faraona Tutmosa III mātes - valdnieces Hatšepsutas klinšu templis Valdnieku ielejā. 
 
Faraone Hatšepsuta bija pirmā zināmā izcilā sieviete - valdniece pasaules vēsturē.
Viņa bija faraona Tutmosa I meita un faraona Tutmosa II sieva. Pēc vīra nāves 1473.g. p.m.ē. viņa sāka valdīt sava mazgadīgā audžudēla Tutmosa III vietā.
Tutmoss III ieguva varu tikai pēc audžumātes nāves. Hatšepsuta vēlējās, lai pieminekļos, kurus viņa lika veidot, viņu attēlotu vīrieša tērpā ar bārdu.
 
tmp748657762728148994.jpg
Attēlā: Valdnieces Hatšepsutas portrets.
 
Hatšepsutai patika valdīt. Viņai bija tam piemērots spēcīgs raksturs.
Tāpat kā Ēģiptes valdnieki, arī viņa pavēlēja celt daudz jaunu celtņu un tempļu. Faraones terasu templī Tēbu tuvumā netālu no Nīlas ir saglabājušies uzraksti, kas liecina par viņas darbību: „Es spīdēšu mūžībā jūsu priekšā pēc mana tēva gribas. To, ko mani priekšteči nezināja, es izdarīšu. Es likšu, lai nākotnē sacītu: cik viņa bija varena!”
 
Atsauce:
https://www.researchgate.net/publication/322454000/figure/fig2/AS:667820803235852@1536232295441/The-Berlin-Stele-A-family-portrait-of-Akhenaten-Nefertiti-and-their-daughters-18-th.png
https://i.pinimg.com/originals/9f/ef/ff/9fefffc0bce0eb9d74169bdc18184690.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-93YoZP2oYVk/T4fWSkusxNI/AAAAAAAABxM/m-hmmCdWK_k/s1600/Hatshepsut+Tomb.jpg
https://cdn.thinglink.me/api/image/748657762728148994/1240/10/scaletowidth
Vēsture pamatskolai. Senie laiki./ Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, u.c. - Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
Aizvēsture un seno laiku vēsture./ Velta Pāvulāne, Armands Vijups. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.