Grūtības pakāpe:
00:17:00

Visi uzdevumi:

8,5p.
1. Seno laiku vēsture 1p.
2. Seno laiku vēsture 2p.
3. Ģeogrāfiskais stāvoklis 2p.
4. Ģeogrāfiskais stāvoklis 1p.
5. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās 1p.
6. Pirmās civilizācijas 1,5p.