Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo bronzas laikmetu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nosaki pārmaiņas bronzas laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Izvēlies pareizās atbildes par saimniekošanu

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Izvēlies pareizās atbildes par saimniekošanu

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Nosaki dzīvesvietu izmaiņas iemeslus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Atbildi jautājumus par reliģisko uzskatu maiņu

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Savieto nozari un prasmes, zināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Raksturo tehnoloģiju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Papildini tekstu par zināšanām

Grūtības pakāpe: vidēja

7
11. Atbildi jautājumu par metālu izmantošanu

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Pēti tekstu par dzelzs laikmetu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Atbildi jautājumu par tehnoloģiju izplatību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Sakārto secīgi notikumus

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Analizē tekstu par dzelzs laikmeta ietekmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Pēti karti un atbildi jautājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Nosaki dzelzs laikmeta rosinātās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Raksturo rotaslietas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Papildini tekstu par dzelzs apstrādi

Grūtības pakāpe: augsta

7
20. Raksturo rotaslietu zīmes, simbolus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Analizē tekstu par tirdzniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Nosaki nodarbošanos, vērtējot priekšmetus

Grūtības pakāpe: augsta

2
23. Raksturo dzīvesvietas veidu

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Atbildi jautājumus par izmaiņām 5.-8.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Pēti tekstu par pilskalniem

Grūtības pakāpe: augsta

2
26. Izvēlies pareizo atbildi par Baltijas tautu popularitāti

Grūtības pakāpe: zema

1
27. Atbildi jautājumus par antīko autoru ziņām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Analizē antīkā autora tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

2
29. Analizē apgalvojumus par antīkajiem autoriem

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Bronzas laikmets Latvijas teritorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Pārmaiņas sabiedrībā bronzas laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Dzelzs laikmeta sākums - agrais dzelzs laikmets

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Dzelzs laikmeta radītās izmaiņas saimniecībā, sabiedrībā

Grūtības pakāpe: vidēja

19
5. Dzīvesvietas dzelzs laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

11
6. Baltijas tautas un zināšanas par tām pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

14
7. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem