Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo bronzas laikmetu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nosaki pārmaiņas bronzas laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Izvēlies pareizās atbildes par saimniekošanu

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Nosaki dzīvesvietu izmaiņas iemeslus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Atbildi jautājumus par reliģisko uzskatu maiņu

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Savieto nozari un prasmes, zināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Raksturo tehnoloģiju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Papildini tekstu par zināšanām

Grūtības pakāpe: vidēja

7
10. Atbildi jautājumu par metālu izmantošanu

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Pēti tekstu par dzelzs laikmetu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Atbildi jautājumu par tehnoloģiju izplatību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Sakārto secīgi notikumus

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Analizē tekstu par dzelzs laikmeta ietekmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Pēti karti un atbildi jautājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Nosaki dzelzs laikmeta rosinātās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Raksturo rotaslietas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Papildini tekstu par dzelzs apstrādi

Grūtības pakāpe: augsta

7
19. Raksturo rotaslietu zīmes, simbolus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Analizē tekstu par tirdzniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Nosaki nodarbošanos, vērtējot priekšmetus

Grūtības pakāpe: augsta

2
22. Raksturo dzīvesvietas veidu

Grūtības pakāpe: zema

2
23. Atbildi jautājumus par izmaiņām 5.-8.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Pēti tekstu par pilskalniem

Grūtības pakāpe: augsta

2
25. Izvēlies pareizo atbildi par Baltijas tautu popularitāti

Grūtības pakāpe: zema

1
26. Atbildi jautājumus par antīko autoru ziņām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Analizē antīkā autora tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

2
28. Analizē apgalvojumus par antīkajiem autoriem

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Bronzas laikmets Latvijas teritorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Pārmaiņas sabiedrībā bronzas laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Dzelzs laikmeta sākums - agrais dzelzs laikmets

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Dzelzs laikmeta radītās izmaiņas saimniecībā, sabiedrībā

Grūtības pakāpe: vidēja

19
5. Dzīvesvietas dzelzs laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

11
6. Baltijas tautas un zināšanas par tām pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

14
7. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem