Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Saziņa. Mutvārdu un rakstveida saziņa
3. Prezentācija. Mutvārdu saziņa Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Saziņa" (Mutvārdu saziņa).
4. Prezentācija. Rakstveida saziņa Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Saziņa" (Rakstveida saziņa).

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saziņas daudzveidība Saziņas veidi pēc apstākļiem, līdzekļiem un formas. Jēdzienu skaidrojums, piemēri.
2. Mutvārdu saziņa. Runa Mutvārdu saziņa. Runas formas, kompozīcija, plānošana.
3. Rakstveida saziņa. Vēstule Rakstveida saziņa. Vēstule (vēstule nosacītam adresātam, privāta vēstule)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saziņas veidu noteikšana atbilstoši uzdevuma nosacījumiem
2. Jēdzieni saziņas tēmā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saziņas tēmā lietotie jēdzieni
3. Publiskā runa Senajā Grieķijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izpratne
4. Publiskās runas nozīme saziņā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izpratne
5. Privāta vēstule 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rakstveida saziņa. Privāta vēstule
6. Vēstules adresāts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saziņa. Vēstules adresāts (datīva forma uz aploksnes)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa. Rakstveida saziņa 00:00:00 vidēja 2p. Vēstule saziņas procesā