STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Saziņas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Jēdzieni saziņas tēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Publiskā runa Senajā Grieķijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Publiskās runas nozīme saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Privāta vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vēstules adresāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Saziņa. Rakstveida saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem