Teorija

Uzdevumi

1. Divdabja teiciens

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Savrupināts apstāklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Savrupināts pielikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Iespraudumi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Savrupinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Divdabja teiciens teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi teikumā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Savrupinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem