Svarīgi!
Par iespraudumiem teikumā var būt iesprausti vārdi, vārdu savienojumi vai teikumi un iestarpināti vārdi, vārdu savienojumi vai teikumi.

Teikumā var būt atsevišķi īpaši izcelti vārdi vai to grupas ar paskaidrojuma, precizējuma vai attieksmes nozīmi - iespraudumi un paskaidrojošas vārdu grupas. Tās konkretizē vai komentē kāda teikuma locekļa vai visa teikuma saturu. Runājot autors šīs vienības intonatīvi izceļ, bet rakstot atdala ar pieturzīmēm no pārējās teikuma daļas.
 
Ar komatiem atdala, piemēram, šādus vārdus un vārdu grupas:
 
manuprāt
tavuprāt
pēc manām domām
pēc preses ziņām
man liekas
man šķiet
piemēram
bez šaubām
starp citu
protams
par laimi
tavu laimi
iespējams
cerams
cik zinām
kā zināms
kā redzams
kā par nelaimi
kā par brīnumu
galu galā
goda vārds
no vienas puses
no otras puses
pirmkārt
otrkārt
vārdu sakot
taisnību sakot
Juris, man šķiet, raksta visglītāk.
Sintija, manuprāt, ir labākā skolniece klasē.
Inita, protams, pagatavoja visgaršīgāko torti.
Iespējams, es nepaspēšu uz norunāto tikšanos.
Līva, cik zināms, pamatīgi sagatavojusies pirmajam eksāmenam.
Mani klasesbiedri, kā par brīnumu, atcerējās apsveikt mani vārda dienā.
Filma, starp citu, bija ļoti interesanta.
Es to vāzi nesaplēsu, goda vārds!
 
Iespraudumus no pārējā teikuma parasti atdala ar komatiem, var atdalīt arī ar domuzīmēm, ja vēlas tos īpaši izcelt.

Atsevišķu teikuma locekļu saturu precīzāk paskaidro paskaidrojošas vārdu grupas, kas sākas ar ievadītājvārdiem: piemēram, īpaši, sevišķi, galvenokārt, parasti, proti, tas ir, izņemot, retāk utt. 
Piemērs:
Kamdēļ mēs tā mēdzam rūpēties par sevi, precīzāk - sevis pilnveidošanu, vai tādēļ, ka svarīgs ir citu spriedums par mums?

Paskaidrojošās vārdu grupas no pārējās teikuma daļas:
 • parasti atdala ar komatiem;
  Cilvēks, kurš tiecas iegūt sev visu iekāroto, vārdu sakot, grib izbaudīt visu.
   
 • atdala ar domuzīmēm, ja grib izcelt;
  Cik bieži mēs nokavējam galveno - it īpaši īstajā laikā apliecināt mīlestību!
   
 • atdala ar iekavām, ja paskaidrojums ir maznozīmīgs.
  Lietas ir jaukas, bet laimei citāda (patiesībā daudz augstāka) vērtība.

No paskaidrojušās vārdu grupas ar komatu vai īpaša izcēluma gadījumā ar domuzīmi atdalāmi šādi ievadītājvārdi (iespraudumi):

 
piemēram
proti
tas ir
respektīvi
citiem vārdiem
pirmkārt
otrkārt
treškārt
īsāk
konkrētāk
pareizāk
precīzāk
var teikt
 var sacīt
vārdu sakot
Rainis atdzīvina sen aizmirstus vārdus, piemēram, dāsns jeb 'devīgs', dziesna jeb 'riet'.
Raiņa varoņi, konkrētāk - Jāzeps, Indulis, Tots, izcīna cīņu ar sevi.
 
    
No paskaidrojušās vārdu grupas nav atdalāmi šādi ievadītājvārdi:
 
galvenokārt
īpaši
it īpaši
sevišķi
it (jo) sevišķi
tā sauktais (saucamais)
to skaitā
to starpā
parasti
patiesībā
arī
pat
biežāk
retāk
mazāk
vairāk
visvairāk
vismaz
Raiņa tēli ir kļuvuši par simboliem, īpaši Lāčplēsis, Laimdota, kangars.Īpaša nozīme ir krāsām (visvairāk zelta un sudraba).
   
Iesprausti vārdi un vārdu savienojumi, pirmkārt, var izteikt runātāja subjektīvi objektīvu attieksmi pret izsakāmo saturu, papildinot teikumu ar dažādām modālām nozīmēm, piemēram, ar apgalvojuma, šķietamības vai pieļāvuma nozīmi.
Piemērs:
Tiešām, bija pienācis laiks sameklēt karotes (apgalvojums).
 
Upe, liekas, nemaz neplūst, it kā, ielīdusi zālēs, gulētu kā milzīga vēdzele (šķietamība).
Otrkārt, iesprausti vārdi un vārdu savienojumi var izteikt runātāja subjektīvu attieksmi pret teikuma saturu, piešķirot teikumam dažādas emocionāli ekspresīvas nozīmes, piemēram, izbrīna, apmierinātības vai izmisuma nozīmi.
Piemērs:
Taču šoreiz, par laimi, tas nebija ārā (apmierinātības nozīme).
Treškārt, iesprausti vārdi un vārdu savienojumi var ierobežot teikumā ietverto saturu, norādot, ka tas ir patiess no zināmas personas viedokļa.
Piemērs:
Manuprāt, šai izstādē ir vairākas skaistas gleznas.
Ceturtkārt, iesprausti vārdi un vārdu savienojumi var norādīt uz izsakāmā satura secīgumu vai arī var ievadīt paskaidrojumu vai saistīt izsakāmo domu plašākā kontekstā.
Piemērs:
Viņa raudzījās šoferī ar lielu neuzticību un piktumu. Pirmkārt - kā gan viens gluži svešs cilvēks viņas spīdīgo melni varēja nosaukt par lopiņu. Otrkārt, ej nu uzticies katram garāmgājējam!
 
Reizēm, sevišķi jaukās, saulainās, dienās, no būrīša bieži atskanēja: pink - pink! pink - pink!
Iespraustu vārdu un vārdu savienojumu funkcijā tiek lietoti dažādu vārdšķiru vārdi un vārdu savienojumi.
 
Vārdus īpaši, sevišķi un vārdu savienojumus it sevišķi, it īpaši, to vidū, to starpā teikumā savrupina tikai kopā ar paskaidrojamo vārdu vai vārdu savienojumu:
Piemērs:
Šoferis pieturēja un līdzcietīgi noraudzījās abās ceļotājās, it sevišķi Janā, it kā tā būtu pati galvenā cietēja.
Iesprausti vārdi un vārdu savienojumi, kas attiecas uz teikuma daļu vai visu teikumu, parasti ir attiecīgās teikuma daļas vai teikuma priekšā.
Piemērs:
Jeb - varbūt viņš gulēja? Jā, tiešām - izskatījās tā.
 
To, protams, pēc Marča pavēles - bija izdarījusi viņa steidzīgi neapdomīgā mēle.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Suhanova G. un autoru kol. -Rīga : RaKa, 2004. – 132 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 52.-53.lpp.
Latviešu valoda 8. un 9.klasei/Vēsma Veckāgana. -Lielvārde : Lielvārds, 1997. – 176 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 78.-79.lpp.
http://www.liis.lv/latval/sintakse/vkarta.htm