Teorija

Uzdevumi

1. Ka un kad lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Salikta teikuma veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Saikļi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pieturzīmes teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Salikta teikuma daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Palīgteikumu tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Palīgteikuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Palīgteikuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: augsta

12

Testi

1. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Pieturzīmes teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli