Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Pieturzīmes saliktā teikumā 1p.
2. Palīgteikumu tipi 1p.
3. Palīgteikuma noteikšana 2p.
4. Frazeoloģismi 1p.
5. Teikuma analīze 3p.