Teorija

1. Saziņa

Uzdevumi

1. Monologs, dialogs, diskusija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Sarunas dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Saziņas kultūra

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Informācijas iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Informācijas apmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Metodiskie materiāli