Teorija

Uzdevumi

1. Valodas termini

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Teksta tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Teksta tipa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Teksta rediģēšana

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Notikumu secības noteikšana atbilstoši tekstā minētajam (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Teksta izpratne (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Teksta izpratne (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Teksta tipi. Teorija

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Tekstu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem