Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Valodas termini 1p.
2. Valodas termini 1p.
3. Teksta tipi 1p.
4. Teksta kompozīcija un sižets 1p.
5. Teksta tipa noteikšana 1p.
6. Teksta rediģēšana 1p.