Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Monologs, dialogs, diskusija 1p.
2. Sarunas dalībnieki 1p.
3. Valodas kultūra 10p.
4. Pareizrakstības vingrinājums 4p.
5. Informācijas iegūšana 1p.