Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Informācijas iegūšana 1p.
2. Pareizrakstības vingrinājums 4p.
3. Valodas kultūra 4p.