Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Partikulas - uzdevumi, nozīme, pareizrakstība, pieturzīmju lietojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Partikulas Partikulu nozīme teikumā. Šķirti un kopā rakstāmas partikulas.
2. Partikulas - homonīmi Vārdšķiras maiņa saistībā ar vārda uzdevumiem teikumā. Vārdi, kas var piederēt partikulām vai citām vārdšķirām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Partikulu sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Partikulu noteikšana tekstā. Partikulu sastāvs (vienkāršas un saliktas partikulas).
2. Partikulu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Partikulu pareizrakstība (garie patskaņi, līdzskaņi, kopā un šķirti rakstāmas partikulas).
3. Partikulu noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Partikulu noteikšana tekstā (atšķiršana no citām vārdšķirām).
4. Vārds "kā" teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda "kā" lietojums teikumā (partikula, apstākļa vārds). Pieturzīmju lietojums teikumos ar salīdzinājuma partikulu un apstākļa vārdu, kas ievada palīgteikumu. Risinājuma soļos dots varianta nepareizo teikumu pareizais pieturzīmju lietojums.
5. Vārda "vai" lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda "vai" lietojums teikumā (partikula, saiklis); abu vārdšķiru atšķiršana dotajā teikumā pēc vārda uzdevuma teikumā. Risinājuma soļos dots partikulas vai saikļa uzdevums teikumā.
6. Vārdšķiru homonīmija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Partikulas un saikļa atšķiršana.
7. Partikulu "ne", "nē" lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Partikulu "ne" un "nē" nozīme un lietojums teikumā. Pieturzīmes teikumā ar partikulu "nē".
8. Pieturzīmes teikumos ar "jā" un "nē" 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar partikulām "jā" un "nē". Risinājuma soļos dots pareizais pieturzīmju lietojums varianta nepareizajiem teikumiem.
9. Partikulas teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma saturam atbilstošas partikulas izvēle. Partikulas noteikšana doto vārdu virknē.
10. Partikulu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Šķirti un kopā rakstāmas partikulas.
11. Partikulas salīdzinājumos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes teikumos ar partikulām. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā ar pakārtojuma vārdiem "kā" un "nekā".
12. Partikulas tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Partikulu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dotas katra varianta tekstā sastopamās partikulas un atsevišķu vārdšķiru vārdi, kuri varētu tikt kļūdaini uztverti kā partikulas.
13. Partikulu nozīme un uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Partikulu nozīme teikumā, uzdevumi. Pareizrakstība. Vārda sastāvs.
14. Partikulu nozīme un uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Partikulu nozīme teikumā, uzdevumi. Pareizrakstība. Vārda sastāvs.
15. Partikulas teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Partikulu noteikšana teikumā. Partikulu pareizrakstība. Pieturzīmju lietojums teikumā ar partikulām.
16. Salīdzinājumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzinājumu veidošana, izmantojot partikulas "kā" un "nekā".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Partikulas teikumā 00:00:00 vidēja 4p. Partikulu sastāvs. Partikulu atrašanās, vieta un nozīme teikumā. Partikulu noteikšana tekstā.
2. Partikulu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 3p. Partikulu pareizrakstība (šķirti un kopā rakstāmas partikulas; līdzskaņu un patskaņu rakstība partikulās).
3. Pieturzīmes teikumos ar partikulām 00:00:00 vidēja 3p. Pieturzīmes teikumos ar partikulām (salīdzinājuma konstrukcijas, gramatiskie homonīmi, apgalvojuma un nolieguma aprtikulu atdalīšana no pārējās teikuma daļas).